6 băng dính 200g màu đục

Liên hệ

Một dây gồm 6 cuộn băng dính.
Mỗi cuộn 200g. Màu đục