Băng dính xanh

Liên hệ

Khối lượng 500g
Lõi nhựa mỏng 3mm